«Det hadde vore eit eventyr å ha 70 prosent fleire tilsette i biblioteket!» 

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold utførte en kartlegging av ressursbehov og aktivitetsnivå i folkebibliotekene i de tre fylkene i 2023, da Viken. Resultatene fra kartleggingen legges frem i denne rapporten og gir innsikt i forholdene i Viken i 2023.

Les mer

Snarveier

Nyheter

Biblioteklandskap består og endres 

Det var budskapet til Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på det 79. Bibliotekmøtet som ble arrangert av Norsk bibliotekforening i Haugesund. Bibliotekene er på mange måter en etablert og kjent institusjon, men samtidig har det foregått en enorm endring i hvordan bibliotekene har tatt rollen som arena for offentlig samtale og debatt, etter at Lov om Biblioteklandskap består og endres 

Les mer

Ny videreutdanning: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek

Vil du lære mer om kunnskapsformidling i bibliotek? Det nye nettstudiet retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for alle.

Les mer

«Det hadde vore eit eventyr å ha 70 prosent fleire tilsette i biblioteket!» 

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold utførte en kartlegging av ressursbehov og aktivitetsnivå i folkebibliotekene i de tre fylkene i 2023, da Viken. Resultatene fra kartleggingen legges frem i denne rapporten og gir innsikt i forholdene i Viken i 2023.

Les mer

Vil du være formidler på Bokgildet og/eller Kulturfondstafetten?  

På Bokgildet presenteres et utvalg av kulturfondbøker fra scenen og på Kulturfondstafetten formidles bøker på video. Les mer om det å være formidler på Bokgildet og/eller Kulturfondstafetten.

Les mer

Glimt fra VOFF

30 bibliotekansatte møttes til VOFF – nettverk for formidling til voksne på Litteraturhuset i Oslo 25. april. Her er glimt fra dagen!

Les mer

Hva skjer?

Ingen arrangement funnet!

TEMASTRATEGI

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.