Byggesteinar

Lier bibliotek arbeider med Res Bibliotecha, som er eit utviklingsprosjekt med støtte frå Nasjonalbiblioteket. Nyleg avslutta dei ein 10 dagar Workshop med Susana Silveste i Design thinking. Beate Ranheim deltok frå Fylkesbiblioteket.

Les saken

Snarveier

Nyheter

Aleksander Kristung og Beate Ranheim.

Byggesteinar 

Lier bibliotek arbeider med Res Bibliotecha, som er eit utviklingsprosjekt med støtte frå Nasjonalbiblioteket. Nyleg avslutta dei ein 10 dagar Workshop med Susana Silveste i Design thinking. Beate Ranheim deltok frå Fylkesbiblioteket. 

Les mer

Over 2 millioner kroner til aktiv formidling

Bibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold får til sammen 2 295 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til aktiv formidling i 2024.

Les mer

Ny videreutdanning: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek

Vil du lære mer om kunnskapsformidling i bibliotek? Det nye nettstudiet retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for alle.

Les mer

Universell utforming i bibliotek i Akershus, Buskerud og Østfold

I 2023 gjennomførte Viken fylkesbibliotek i samarbeid med samfunnsplanavdelingen et pilotprosjekt for bedre universell utforming (UU) av folkebibliotekene i Viken.

Les mer

Hva skjer?

Ingen arrangement funnet!

TEMASTRATEGI

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.